// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Το ΑΚΜΑ


Το ΑΚΜΑ από την ίδρυση του ως σήμερα προσπαθεί να αφουγκραστεί κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για συνεργασία και υποστήριξη που προκύπτουν είτε από φορείς & οργανισμούς είτε από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας του ΑΚΜΑ που εργάζονται στο πεδίο. Έτσι, το ΑΚΜΑ σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις σε σειρά φορέων και πλαισίων (π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, θεραπευτικά κέντρα, συνεταιρισμούς, ομάδες εργαζομένων, επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστήμια, κοινότητα) με στόχο να συμβάλει στη διαχείριση οργανωσιακών και προσωπικών δυσκολιών αλλά και να αναδείξει τη συνεργασία ως πυλώνα δημιουργικότητα και ανάπτυξης.

Ο εορτασμός των 55 χρόνων λειτουργίας του ΑΚΜΑ είναι σε μεγάλο μέρος συνυφασμένος με τη σύνδεση & συνεργασία με την κοινότητα, αρχή που υπηρετεί το ΑΚΜΑ ανελλιπώς και η παρούσα καταγραφή επιδιώκει να αναδείξει με δημιουργικό τρόπο. Είναι χαρά μας λοιπόν να μιλήσει η Κοινότητα του ΑΚΜΑ για τις δράσεις που έχει υλοποιήσει και σχεδιάζει να υλοποιήσει. Από αυτές θα μάθουμε, με αυτές να αναλογιστούμε και σε αυτές καλούμαστε να προσφέρουμε.

Στις παρακάτω ενότητες μπορείς:
...να μάθεις για την ιστορία του ΑΚΜΑ
...να μας πεις με 2-3 λέξεις τι σημαίνει το ΑΚΜΑ για σένα
...να θυμηθείς μία δράση, στιγμή από την πορεία και τη δουλειά σου στο ΑΚΜΑΤο ΑΚΜΑ στο χρόνο

Picture

1953, Όρος Μπέλλες

Ο Γ. Βασιλείου συλλαμβάνει την ιδέα της ίδρυσης ενός φορέα που θα μελετά τον άνθρωπο και θα δουλεύει στην κοινότητα & για την κοινότητα. Ο ίδιος αναφέρει στο κείμενό του με τίτλο " Η Ιστορία του ΑΚΜΑ με λίγα λόγια" το 1990: "...Το συμπέρασμα που είχε δέσει στο νου του ανθυπίατρου ήταν ότι η αντίδραση σ' αυτό τον κατήφορο δεν μπορούσε παρά να είναι μία: η δημιουργία μεσ' στον Ελλαδικό περίγυρο ενός Κέντρου Αντίστασης ενάντια στην εντροπική αυτή αποδιοργάνωση του Ανθρώπου & των Συστημάτων που πρέπει να δομεί για να ζήσει: οικογένειες, ομάδες, κοινότητες..."
Picture

1955 - 1962

Συνάντηση & σπουδές του Γιώργου & Βάσως Βασιλείου στην Αμερική (Illinois State Psychiatric Institute & Loyola University αντίστοιχα).
Picture

1956

Οι Βασιλείου συναντούν και δουλεύουν μαζί με τη Virginia Satir στο Illinois State Psychiatric Institute ("Family Dynamics Seminar").
Picture

1960

Πρωτοπαρουσιάζεται η τεχνική της ομαδικής θεραπείας μέσω της εικόνας (Group Image Therapy) και ο Γ. Βασιλείου βραβεύεται από την Ψυχιατρική Ένωση του Illinois.
Picture

1961 - 1963

Αρχίζει η προετοιμασία της πορείας του "Άνθρωπον ζητώ" στην Αμερική.
Picture

1963 - 1964

Ίδρυση του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Μελέτης του Ανθρώπου, Athenian Institute of Anthropos). Η Βάσω Βασιλείου ξεκινά να διδάσκει στο Pierce University College όπου και παραμένει ως μόνιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας έως το 1975. Το ΑΙΑ αρχίζει να δουλεύει συστηματικά με οργανισμούς και εκπαίδευση προσωπικού.
Picture

1964

Εκδίδεται τo πρώτο Newsletter του ΑΚΜΑ το οποίο έως 1988 θα αριθμεί 44 τεύχη και συνεργάτες-συγγραφείς/ αποδέκτες σε 55 χώρες. Μερικοί από αυτούς είναι: Nathan Ackerman, Yvonne Agazarian, Guy Ausloos, Claus Bahnson, Ariadne Beck, Don Bloc, Peter Bos, Philip Caillé, Rudolf Dreikurs, Helen and Jim Durkin, Sigmund H. Foulkes, Jay Haley, Vladimir Hudolin, Don Jackson, Salvador Minuchin, Jacob and Zerka Moreno, Malcolm Pines, Helm Stierlin, Maria Orwid, Virginia Satir.
Picture

1966

Δημοσιεύεται Τεχνική έκθεση του Γ. Βασιλείου με τίτλο "Διερεύνησις μεταβλητών υπεισερχόμενων εις την ψυχοδυναμικήν της Ελληνικής Οικογενείας".
Picture

1967

Οι Γ.& Β. Βασιλείου προσκαλούνται για σεμινάρια στο Palo Alto & στο Αckerman Institute.
Picture

1968

Δημοσιεύεται το κεφάλαιο του Γ. Βασιλείου με τίτλο"An Introduction to Transactional Group Image Therapy" στο βιβλίο "New Directions in Mental Health" .
Picture

1972

Το 1970 διοργανώνεται το πρώτο Δελφικό Συμπόσιο στους Δελφούς και συνεχίστηκαν έως το 1985. Τα συμπόσια αυτά στάθηκαν αφορμή για ένα πλούσιο διεπιστημονικό διάλογο παγκόσμιας αναφοράς και συνεχίστηκαν έως το 1985. Τα επόμενα Δελφικά Συμπόσια έλαβαν χώρα το 1972 στις Πλάτρες της Κύπρου, το 1974 στην Αθήνα, το 1976 στην Opatija, το 1978 στη Λισσαβόνα, το 1980 στη Λευκωσία.

Εκδίδεται το Triandis H. C., Vassiliou V., 1972, «An analysis of subjective culture», στο H. C. Triandis (επ.), The analysis of subjective culture, New York, Wiley.
Picture

1965 - 1975

H έρευνα στο ΑΚΜΑ εστιάζει στη κουλτούρα του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (π.χ. έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Illinois με θέμα το "Subjective Culture", έρευνα για την έννοια του "Φιλότιμου").
Picture

1973

Ο Γιώργος Βασιλείου πρώτος Αντιπρόεδρος και η Βάσω Βασιλείου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας (1973-80).
Picture

1974

Διοργανώνεται το 1ο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής και το ΑΚΜΑ βραβεύεται στην Αθήνα.
Picture

1978

Ο Γιώργος Βασιλείου Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
Picture

1980

Το ΑΚΜΑ βραβεύεται στο Dubrovnic από τη MESPA (Mediterranean Sociopsychiatric Association) για τη συνεισφορά του στη προαγωγή των Ανθρωπίνων Συστημάτων στη Μεσόγειο και τον Κόσμο - Δημοσιεύεται το άρθρο των Γ. & Β. Βασιλείου με τίτλο "Anthropos as a System" στο περιοδικό Mediterranean Journal of Social Psychiatry και το κεφάλαιο με τίτλο "Outlining the synallactic collective image technique as used within a systemic-dialectic approacη" στο . Durkin (Ed.), Living groups. New York: Brunner/Mazel.
Picture

1982

Δημοσιεύεται το κεφάλαιο των Γ. & Β. Βασιλείου " On the Diogenes search: Outlining a dialectic systemic approach oncerning functioning and malfunctioning of anthropos and his suprasystems" στο M. Pines et al. (Eds.), The individual and the group (Vol. 1). London: Plenum Press. και το άρθρο με τίτλο "Promoting Psychosocial Functioning and Preventing Malfunctioning" στο περιοδικό "Paediatrician".
Picture

1983

Με πρόσκληση του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για Οικογενειακή και Κοινοτική Θεραπεία οι Γ. & Β. Βασιλείου κάνουν παρουσίαση με τίτλο " Analogic Communication in Generating and Developing Family Therapy".
Picture

1985

Δημοσιεύεται το κεφάλαιο των Γ. & Β. Βασιλείου με τίτλο " Developing jointly with the family system the therapeutic process by using analogic communication. στο P. Pichot, P. Berner, R. Wolf, & K. Thau (Eds.), Psychiatry the state of the art. Boston: Springer
Picture

1980 - 1990

Ερευνητική έμφαση του ΑΚΜΑ στον εσωτερικό διάλογο ως απάντηση στην αναταραχή που έχει προκαλέσει η αναζήτηση νέων αξιών στον κόσμο που αλλάζει με γοργό ρυθμό (Polemi-Todoulou et al. 1998).
Picture

1987

Διοργανώνεται στην Πράγα Διεθνές Συνέδριο για την Οικογενειακή Θεραπεία με πρόεδρο τη Virginia Satir και αντιπρόεδρο (έναν εκ των τριών) των Γ. Βασιλείου. Το συνέδριο αυτό είχε σκοπό να "γεφυρώσει" τους ειδικούς Ανατολής και Δύσης και συγκέντρωσε 1700 συνέδρους.
Picture

1987

Δημοσίευση του Βασιλείου Γ., "Ο Άνθρωπος ως Σύστημα: Μία παρουσίαση για τον Παιδοψυχίατρο", στο: Τσιάντης, Μ., Μανωλόπουλος, Σ. (Επιμ.), Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Τόμος Α', Καστανιώτης, Αθήνα, 1987.
Picture

Αρχές δεκαετίας 1990

Οι Βασιλείου ξεκινούν θεραπευτικές ομάδες το καλοκαίρι στη Λέσβο οι οποίες θα εξακολουθήσουν για 2 δεκαετίες.
Picture

1995

Το ΑΚΜΑ σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα παρέμβασης στη Κοινότητα σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ σε έξι μεγάλους Ελληνικούς Δήμους ("Εκπαιδεύοντας τον άνθρωπο του 2000¨). Ο βασικός στόχος ήταν γονείς, δάσκαλοι, έφηβοι, νέα ζευγάρια και ειδικοί στην εργασία στη κοινότητα να εξοικειωθούν με το συστημικό σκέπτεσθαι και να ενισχυθούν τα Κέντρα Πρόληψης που είχαν μόλις ιδρυθεί. Το ΑΚΜΑ συνεχίζει μέχρι σήμερα να παρέχει εποπτεία σε επαγγελματίες των Κέντρων Πρόληψης από όλη την Ελλάδα.
Picture

1997 - 1999

Το ΑΚΜΑ με στελέχη του αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε έργα κοινότητας ευρείας παρέμβασης όπως το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (Π.Ε.Ν.) Καλλιθέας, έργο Μελίνα για την αξιοποίηση της τέχνης και την ομάδας στην εκπαίδευση κ.ά.
Picture

2001

Θάνατος Γιώργου Βασιλείου - Ορισμός πενταμελούς Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή Βράβευση του ΑΚΜΑ από EFTA – European Family Therapy Association.
Picture

2000 -

Ερευνητική έμφαση του ΑΚΜΑ στην αυτονομία μέσα από την αλληλεξάρτηση. Το άτομο τις τελευταίες 2 δεκαετίες, μην έχοντας δοτούς ρόλους από το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο στόχος είναι να βρει μια προσωπική πυξίδα ως μέσο πλεύσης στους φουρτουνιασμένους σύγχρονους καιρούς.
Picture

2007

Θάνατος Βάσως Βασιλείου- Διοργάνωση 4 Χαριστηρίων. Στα Χαριστήρια αυτά ξεκινήσαμε με τις ρίζες μας – σε πρόσωπα και θεωρίες: 1ο Wendel Ray «μια έννοια γεννιέται…», συνεχίσαμε με την μεταμοντέρνα θέαση του κόσμου και τα ερωτήματα που αυτή θέτει για τον εαυτό και τη θεραπεία: 2ο Kenneth Gergen «…σε έναν κόσμο που αλλάζει και έναν τόπο που αλλάζει …» και προχωρήσαμε με την εξέλιξη του θεραπευτή ως «δοχείο εξέλιξης της θεωρίας» όπου ζήσαμε τον Salvador Minuchin ως «αποκεντρωμένο θεραπευτή» 3ο Salvador Minuchin «…o θεραπευτής εξελίσσεται …» και κλείσαμε με τον Karl Tomm έναν «συνεργασιακό» (collaborative) θεραπευτή που αναζητά μέσα στον άνθρωπο «τον εσωτερικευμένο άλλο», στην 4ο με «…τις αφηγήσεις που αλλάζουν». Στην αντίστιξη ο Γιώργος Μητακίδης μας φώτισε τον κόσμο που έρχεται με τους τεχνολογικά ιθαγενείς και μετανάστες του, ο Ron Walkey μας ευαισθητοποίησε στην διάσταση «του τόπου του σχετίζεσθαι» και ο Γιάννης Κιουρτσάκης ξετύλιξε ενώπιόν μας την προσωπική λογοτεχνική του αναζήτηση του εαυτού δια του άλλου (βλ. το βιβλίο του «Εμείς οι άλλοι»).
Picture

2008

To AKMA ξεκινά να συμμετέχει στην έκδοση του περιοδικού Human Systems.
Picture

2009

Το ΑΚΜΑ αυτοχρηματοδοτεί 3μηνη πιλοτική παρέμβαση στο Κέντρο Υποδοχής Ανηλίκων στην Αγιάσο της Λέσβου και ετοιμάζει δελτίο με προτάσεις προς το Υπουργείο.
Picture

2011 - 2012

Συμμετοχή σειράς στελεχών του ΑΚΜΑ στο Μέιζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το οποίο εξοικείωσε περίπου 16.000 δασκάλους σε όλη την Ελλάδα με τη βιωματική εκπαίδευση και την αξιοποίηση των σχέσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Picture

2013

To 8o Συνέδριο της EFTA λαμβάνει χώρα στη Κωνσταντινούπολη με πρόεδρο την κ. Κυριακή Πολυχρόνη, μέλος της ΣΕΟ του ΑΚΜΑ.
Picture

2015

Το ΑΚΜΑ πιστοποιείται ως εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) και ως μέλος του Επιμελητηρίου των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA-TIC).
Picture

2016

Το ΑΚΜΑ συμμετέχει ως μέλος της ΕΘΟΣ στη διοργάνωση του 9ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της European Family Therapy Association – EFTA στην Αθήνα. Πρόεδρος η κ. Μίνα Τοδούλου-Πολέμη, μέλος της ΣΕΟ του ΑΚΜΑ.
Picture

2016 - παρόν

Το ΑΚΜΑ συνεχίζοντας την παράδοση με τη δουλειά στη κοινότητα υποστηρίζει ενεργά φορείς και πρωτοβουλίες φορέων για το μεταναστευτικό (π.χ. Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ), το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και το Πρόγραμμα Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων, Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων, Solidarity Now, ΚΥΚΛΟΣ) και εποπτεύει επαγγελματίες ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες.

Το ΑΚΜΑ σε λέξεις από την κοινότητα

Ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό με το άκουσμα του ΑΚΜΑ

Βασιλείου • Κοινότητα • Ζεστασιά • Αλλαγή • Εμπιστοσύνη • Αγάπη • Ανέλιξη • Βιωματική εμπειρία • Σεβασμός • νοιάξιμο • αλλαγή • ευχαριστώ • Χαλάνδρι • Οικογένεια • Θεραπεία • Δεσμός • Δοχείο • Καθρεφτης • Φιλότιμο • Οικογένεια • Ομόνοια • Βασω Βασιλειου • Στηριξη • Ορια • Οικογενεια • Οικειοτητα • Ζεστασια • Αγαπη • Ευγνωμοσύνη • Δύναμη • Μαζί • Φωνές • Άνθρωπος • ομάδα • ενσυναίσθηση • δύναμη • Μοιρασμα • Αλληλεγγυη • Γαληνη • χωράω • αποδεχομαι • αλληλαντιδρώ • Προσωπική ευθυνη • Νιωθω • Εσωτερικο διαλογο • Ανήκειν • Ομαδα • Εξανθρωπίζω • Ανήκειν • σχεση • οικογενεια • κατανοηση • Θρέψιμο • Πνοή • Αγάπη • Ομαδικότητα • Εξέλιξη • Συνεργασία • Σημείο αναφοράς • Εκπαιδευση • Υπερηφανεια • Ανθρωπιά • Ολοκλήρωση • Ζεστασιά • Γαλήνη • Όρια • Αλλαγή • Αναζήτηση • Αποδοχή • Αξία • Ζωή • Σύνδεση • Εμπιστοσύνη • Ευγνωμοσύνη • Αλλαγή • ΣΥΝΔΕΣΗ • ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ • ΑΛΛΑΓΗ • Μέντωρ • Σακκάς • Κλίμα • Οικογένεια • Φροντίδα • Πορεία • ΝΟΗΜΑ • ΣΧΕΤΙΖΟΜΑΙ • ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ • Αυτοενθύμιση • Επίγνωση • Αντιστοίχηση • Σύνδεση • Ζεστασιά • οι δικοί μου άνθρωποι • ΟΜΑΔΑ • ΣΧΕΤΙΖΟΜΑΙ • ΑΝΟΙΓΜΑ • Σύνδεση • Εμπιστοσύνη • Μη-χρόνος • μοιρασμα • ενημερωτηα • μεγαλωμα • εμπιστοσύνη • μοίρασμα • συναίσθημα • Αποδοχη • Στηριξη • Εξελιξη • οικογενεια • Αποδοχη • Κοινοτητα • Οικογενεια • Συνδεση • Ενημεροτητα • Ομάδα • Σύνδεση • Άνθρωπος • Ομάδα • Συνεξέλιξη • Αλλαγή • ΣΥΣΤΗΜΑ • ΑΝΘΡΩΠΟΣ • ΣΧΕΣΗ • Ευγνωμοσυνη • Μοιρασμα • Γνωση • Σύστημα • Συνεξέλιξη • Ανήκειν • Φάρος • Ευγνωμοσύνη • Μαζί • αγκαλια • ξεβολεμα • οικειοτητα • Γνησιο • Σενεξελιξη • Φροντίδα • μοιράζομαι • συμμετέχω • ενεργώ • Ανοίγω • τα • φτερά μου • Φως • Φλογα • Νοιαξιμο • συνέργεια • καθρέφτισμα • άνοιγμα •

H Κοινότητα του ΑΚΜΑ

Μοιράσου μαζί μας μία δράση με το ΑΚΜΑ ή μία ανάμνηση από την πορεία και τη δουλειά σου στη κοινότητα του ΑΚΜΑ.

Από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CHANGING YOUTHstories – Erasmus+ (KA2) στο οποίο συμμετείχε το ΑΚΜΑ την περίοδο 2016-2018, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία σε πολλαπλά επίπεδα το 10-μερο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους/τις 25 συμμετέχοντες/-ουσες από 4 χώρες (Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα).


Συστημικό Ι


Αναζήτηση νέων συνδέσεων και νοημάτων


Ανεβάστε μια φωτογραφία (jpg):